αποκατάσταση

με φροντίδα και προσοχή

Εξειδικευόμαστε στην αποκατάσταση διαταραχών

Άρθρωσης

Παράδειγμα
*Το παιδί έχει δυσκολία στην εκφορά ενός φωνήματος, όπως το Σίγμα
(«Χιοκολάτα αντί για Σοκολάτα)

Tα περισσότερα παιδιά κατά την κατάκτηση της ομιλίας τους κάνουν λάθη. Όταν τα λάθη παραμένουν ενώ θα έπρεπε να έχουν ξεπεραστεί βάσει της ηλικίας του παιδιού, τότε μιλάμε για διαταραχές στην άρθρωση.

Η αποκατάσταση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική εφόσον γίνεται καθημερινή εξάσκηση και στο σπίτι. Το υλικό αποκατάστασης έχει επιλεχθεί και δημιουργηθεί, ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή του παιδιού στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Φωνολογίας

Παράδειγμα
*«ταπέλο αντί για καπέλο»

Πρόκειται για διαταραχές στο σύστημα των ήχων. Για παράδειγμα, το παιδί μπορεί να αντικαθιστά όλους τους ήχους που αρθρώνονται στο οπίσθιο τμήμα της στοματικής κοιλότητας (π.χ το κ ή το γκ) με εμπρόσθιους ήχους (π.χ με το τ ή ντ)

Προφορικού Λόγου

Παράδειγμα
*Η μπάλα πέσει κάτω (αντί για «έπεσε» κάτω)
Μπαμπά πάει βότα (αντί για «Ο μπαμπάς θα πάει βόλτα»)

Πρόκειται για διαταραχές που επηρεάζουν τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού συνολικά και συνδυάζονται συχνά με άλλες διαταραχές Άρθρωσης ή Φωνολογίας όπως παραπάνω. Το παιδί με Διαταραχές Λόγου (όπως η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή) μπορεί να έχει περιορισμένο λεξιλόγιο για την ηλικία του (Σημασιολογία), να μην χρησιμοποιεί σωστά τους χρόνους (Μορφολογία) ή να μην χρησιμοποιεί άρθρα μέσα σε μια πρόταση (Σύνταξη).

 

Γραπτού Λόγου

Πρόκειται για τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ( Δυσλεξία, Δυσαναγνωσία, Δυσαριθμησία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία) , οι οποίες διαγιγνώσκονται από εξειδικευμένα δημόσια διαγνωστικά κέντρα (ΚΕΔΔΥ), συνήθως στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Εξυπακούεται ότι η έγκαιρη διάγνωση μειώνει σε μεγάλο ποσοστό τις πιθανότητες σχολικής αποτυχίας. Οι σπουδές της κυρίας Αποστολοπούλου στο τμήμα Φιλοσοφίας , Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και η παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων, την καθιστούν απόλυτα καταρτισμένη στο σχεδιασμό προγραμμάτων αποκατάστασης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.

Επικοινωνίας

Αντιμετωπίζουμε με φροντίδα και προσοχή πολλά παιδάκια που λόγω αναπτυξιακών διαταραχών, όπως το σύνδρομο Asperger, δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν είτε λεκτικά είτε συναισθηματικά είτε και τα δύο. Σε κάθε περίπτωση ο βαθμός δυσκολίας ποικίλλει και η αντιμετώπιση εκ μέρους μας προσαρμόζεται στις ακριβείς απαιτήσεις του παιδιού και της οικογένειάς του, εφαρμόζοντας αναγνωρισμένες και ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους (π.χ PECS, TEACCH, ABA).

 

Ροής της ομιλίας

Ως «Διαταραχές Ροής της Ομιλίας » ορίζονται:

Ο Τραυλισμός: ομιλία διακοπτόμενη από επαναλήψεις ή επιμηκύνσεις συλλαβών, λέξεων, φράσεων και/ή φωνημάτων (π.χ πε….πε….πετάει, κκκκκ..κάτω ) καθώς επίσης και από παύσεις ή μπλοκαρίσματα. Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονται και συνοδά συμπτώματα π.χ τικ στο πρόσωπο, χτύπημα ποδιού, κ.λπ.
Η Ταχυλαλία: ομιλία με πολύ γρήγορο ρυθμό, σε σημείο που δεν είναι κατανοητή από τους συνομιλητές καθώς επηρεάζεται σημαντικά η άρθρωση.

Τα άτομα που διαγιγνώσκονται με διαταραχές της ροής της ομιλίας αντιμετωπίζουν πολλές φορές συναισθήματα απογοήτευσης και χαμηλής αυτοεκτίμησης. Επομένως , τα προγράμματα αποκατάστασης των διαταραχών αυτών από μέρους μας σχεδιάζονται με γνώμονα τη συνεργασία μεταξύ παιδιού-οικογένειας , σχολείου και άλλων θεραπευτών (ψυχολόγων, παιδοψυχιάτρων, κ.λπ).

Νευρολογικής φύσεως

Σε συνεργασία με τους Παιδονευρολόγους που παραπέμπουν σε μας περιστατικά διαταραχών Λόγου και Ομιλίας με νευρολογικό υπόβαθρο (για παράδειγμα Απραξία, Εγκεφαλική Παραλυση) εργαζόμαστε με τις οικογένειες και τα παιδιά που μας εμπιστεύονται ώστε να βελτιώσουμε κατά πολύ την επικοινωνία τους με τον περίγυρό τους και να συμβάλλουμε θετικά στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής τους.