ακούω και προλαμβάνω

Πρόληψη για Παιδιά

«Ληλαδή;»*

*όπως θα έλεγε ένα 5χρονο παιδάκι που δεν έχει γενικεύσει το φώνημα “δ” στο φωνητικό του ρεπερτόριο.

Δηλαδή, Πρόληψη για εμάς σημαίνει ακούω και προλαμβάνω . Το 90% των διαταραχών ομιλίας που δυσκολεύουν τα παιδιά στις πρώτες κρίσιμες τάξεις του Δημοτικού με αποτέλεσμα την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών, μπορούν να προληφθούν.

Η πρόληψη εξασφαλίζει μικρότερο ποσοστό εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών και δημιουργεί προϋποθέσεις για καλύτερη επίδοση στο σχολείο και κυρίως για ένα ευτυχισμένο παιδί.

Πρόληψη για Δίδυμα παιδάκια

Ακόμα πιο συγκεκριμένα, εξειδικευόμαστε σε ζητήματα πρόληψης που αφορούν σε δίδυμα παιδάκια. Σύμφωνα με έρευνες πάνω στις οποίες έχει στηριχθεί η πτυχιακή της κας Αποστολοπούλου, ένα από τα δίδυμα (ή και τα δύο αλλά σπανιότερα) αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες στο Λόγο και στην Ομιλία. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δίδυμα αδελφάκια τείνουν να χρησιμοποιούν μια ένα δικό τους κώδικα επικοινωνίας (autonomous language) την οποία κατανοούν τα ίδια και σε κάποιες περιπτώσεις και οι γονείς τους.

Αυτή η δική τους γλώσσα, τα δένει μεταξύ τους αλλά ταυτόχρονα μπορεί να τα αποκόψει από τον υπόλοιπο κόσμο, εντείνοντας τη σοβαρότητα Ειδικών Γλωσσικών Διαταραχών . Στο γραφείο μας έχουμε αντιμετωπίσει δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις είτε σε επίπεδο πρόληψης είτε σε επίπεδο αποκατάστασης.

Συνεργασία με παιδικούς σταθμούς

Στη βάση όλων των παραπάνω, έχει στηριχθεί η συνεργασία με παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της Αθήνας. Έχουμε δημιουργήσει ειδικά προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης διαταραχών λόγου και ομιλίας για παιδιά καθώς και παρέχουμε ειδική υποστήριξη των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα τέτοια.