αποκατάσταση

με φροντίδα και προσοχή

Εξειδικευόμαστε στην αποκατάσταση διαταραχών

Διαταραχές Φωνής

Διαταραχές Ροής της Ομιλίας

Επίκτητες Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας